نیروگاه گازی بوشهر

نیروگاه گازی بوشهر
0
نظرات
تاریخ انتشار

نیروگاه گازی بوشهر

نیروگاه گازی بوشهر در ورودی شهر بوشهر، تاسیس 1354 یکی از نیروگاههای ایران از نوع گازی با ظرفیت اسمی تولید 50 مگاوات است که شامل 2 واحد گازی 25 مگاواتی با ژنراتورهای مدل GE-F5 آلستوم است. نیروگاه گازی بوشهر یکی از قدیمی ترین نیروگاههای کشور است. این نیروگاه با توجه به شرایط کارکرد واحدها و شرایط جوی نمی تواند بیش از 54 مگاوات برق تولید کند. کارکرد این نیروگاه تا کنون حدود 90 هزار ساعت بوده است.