درباره‌ما

درباره شرکت

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس از سال 1375 فعالیت اصلی خود را آغاز و بر اساس این راهبرد مسئولیت بهره برداری از تأسیسات نیروگاههای کازرون ، کنگان ، بوشهر و جهرم را به منظور تولید انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار برعهده گرفت. این شرکت در 5 حوزه واقع در استانهای فارس و بوشهراستقرار یافته است.

هیئت مدیره تماس با ما صفحه اصلی سایت